• Đậu Đinh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   daudinhphong@gmail.com
 • Nguyễn Văn Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   nguyenvancuonghlls@gmail.com