• Trần Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   Thanhhuyen.bigbang@gmail.com
 • Hoàng Văn Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Email:
   hoangkien28@gmail.com